یکی که تا ابدی یخ زده دوتا نشود

همیشه ترسم از این بود بی شما نشود
بگویمت بروی ودلم جدا نشود
اسیر سایه ی لبریز استعاره شوم
و انتهای وجودم از او رها نشود
هوای قلب غزلهای نسبتا ابری
برای جوشش گریه  ی ما  هوا نشود
به گیس های بریده و چشم های سفید!!!
قسم وقول...دلم باز بی حیا نشود
وترس مبهم شعری که شاعرش بشکست
کشید عربده ای تا شرر به پا نشود
دوباره سربه هوایی و کفش هایی سبز
دلی که پا به فرارست،مبتلا نشود
یکی میان نگاهت بساط گستردست
یکی که تا ابدی یخ زده دوتا نشود
میان سیل سوالات بی جواب اما
دلیل بودن من هم چرا،"چرا" نشود ؟
چقدر مومنم از اشتباه آبی رنگ
شبیه دفعه ی قبل  این خدا، خدا نشود

***آخرین حرف من این است زمینی نشوید

ولی از حال زمین بی خبرم نگذارید....(شاعر؟؟؟)

/ 22 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودم

درود دلنشین من نقاش چون‌ که طرحِ تو شمشاد می‌کشد مجموعه‌ای ز حُسن خداداد می‌کشد وقتی که روی قامت تو زوم می‌کند سروی به سبک شعر تو آزاد می‌کشد نوبت به رنگ سرخ لبانت که می‌رسد عشق مرا به مرحله‌ای حاد می‌کشد خونریز و تیز، آن مژه‌ها را کنار هم هم‌شکل عین فوجِ بریگاد می‌کشد انگار قلب من کَمکی شاد می‌زند وقتی که چشم‌های تو را شاد می‌کشد چشم سیاه مست تو هرچند ساکت است از روی بوم یکسره فریاد می‌کشد بی حرف و با نگاه، مرا خرد می‌کند یعنی سکوت بر سر من داد می‌کشد نقاش چون‌که یافت یکی سوژه جدید دست از کشیدنِ تو پریزاد می‌کشد نوبت چو می‌رسد به من، آشفته می‌شود عمرِ مرا چو زلفِ تو بر باد می‌کشد ایرادگیر می‌شود و گیر می‌دهد هر عضو می‌کشد پر از ایراد می‌کشد از کنتراستِ داغِ دل و آهِ سردِ من این سینه را کـلِکشِنِ اضداد می‌کشد * کفرِ دلم درآمده از دست زلف یار کارم در این سیاهه به الحاد می‌کشد مفلس شدم ز خرج تو ـ ای عشق! ـ و سال‌هاست جور مرا کمیته‌ی امداد می‌کشد درسِ جنونِ بنده چو مجنون روان شده‌ست شاگردِ درس‌خوانده به استاد می‌کشد سع

علیرضا

آسمان همچو صفحة دل من روشن از جلوه هاي مهتابست امشب از خواب خوش گريزانم كه خيال تو خوشتر از خوابست خيره بر سايه هاي وحشي بيد مي خزم در سكوت بستر خويش باز دنبال نغمه اي دلخواه مي نهم سر بروي دفتر خويش تن صدها ترانه مي رقصد در بلور ظريف آوايم لذتي ناشناس و رؤيا رنگ مي دود همچو خون به رگ هايم ..

...///

درود بر شما سپاسگزارم... خواهش میکنم ... گاهی به نت وصل میشم تا بتونم یه کمی از شرمندگی دوستان عزیز در بیام امیدوارم مرا ببخشید تا دو هفته دیگه پیوسته در خدمت شما عزیزان خواهم بود هر چند که دوستان خوبم انگشت شمارند و دوست تر میدارم انگشت شمارانی چون شما را در پناه اهورا مزدای ایران باشید...///

ذوالفقار ی

سلام خانم وزیری گرامی بسیار عالیه این شعر. هر چند که تعریف از شعر زیبای شما انقدر زیاده که شاید داره کلیشه ای میشه. اما مهم نیست. چون که چاره ای هم نیست. جالبه که بدونم انقدر تعابیر فوق العاده رو از کجا پیدا می کنید؟ (مزاح). انشاء الله که باشید و همیشه بنویسید. به گیس های بریده و چشم های سفید!!! قسم وقول...دلم باز بی حیا نشود ... در پناه حق

مجتبي

...................................................... _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*&

مجتبي

...................................................... _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*&

سيدمجتبي حسيني

_____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*&

حسینعلی کریمی نسب

سلام همکلاسی.بسیار زیبا و دلنشین بود. لذت بردم مانا باشید[گل]

صبا

سلام دوست عزیز شما نیز با افتخار لینک شدید. امیدوارم آغاز دوستی شاد و ماندگار باشد

راضی

سلااااااام مریمی حال کردم باوبلاگت ایشالله قسمت ماهم بشه