مهربانی ات ابرهای سیاه آسمان را ارام میکند

وخطوط موازی دفتر عشق را متقاطع

مهربانی ات را بتابان

اینجا هوا ابری است........

تیماءبهمن89

/ 2 نظر / 7 بازدید
مصطفی

اینجا هم هوا ابریست!!![نیشخند]