در آندم آکنده از ....

در آندم آکنده از اندوه رفتن
من بودم و تصویری از دنیای دیگر
دنیای تنها ماندنم بعد از خوشی ها
دنیای بعد تو سراسر آهِ بی پَر
رفتی،دلم خالی شد ونامت فقط ماند
نامی که از صد کودکی ارامتر بود
نامی که دنیای مرا رنگ دگر کرد
حالا فقط یک دو سه حرف بی خطر بود
مظلوم تر از من کسی را یافتم !آه
این یاد معصوم سراسر آبی تو
یادی شبیه حرف های خسته ی من
یادی شبیه گریه وبی خوابی تو!!
بانام ویادت دو ستم اما تو من را
در اوج خاکستر نشینی ترک کردی
من نام ویادم را برایت می فرستم
شاید که اندوه مراهم درک کردی!
/ 2 نظر / 23 بازدید
عرفانی

سلام مریم جون ممنونم از شما دختر گلم

گندم

سلام دوست عزیز اشعارتان راخواندم ولذت بردم زیبا ودلنشین بود اگرلایق دونستیدبه وب محقرمن هم سربزنیدخوشحال میشم.[گل]